Sterylizacja parowa

Sterylizacji poddawane są narzędzia i sprzęt kontaktujący się z jałowymi tkankami. Oczekiwany efekt (sterylny produkt) osiągany jest w wyniku:

  • prawidłowego  przygotowania materiałów do sterylizacji,
  • prawidłowego doboru metod sterylizacji,
  • poprawności procesu sterylizacji,
  • odpowiedniego przechowywania materiałów po sterylizacji.

 

Jeden pacjent = jeden zabieg = jeden zestaw  narzędzi

 

Sterylizacja w opakowaniach umożliwia przechowywanie narzędzi przez pewien czas, który zależy od warunków przechowywania. Narzędzia używane jako uzupełniające lub stosowane sporadycznie należy sterylizować opakowane  pojedynczo. Bez opakowania można sterylizować wyłącznie jeden zestaw narzędzi, który należy użyć bezpośrednio po wyjęciu ze sterylizatora. Nie można sterylizować dużej liczby narzędzi nie opakowanych celem wybierania  zestawów z komory sterylizatora.

© 2017 Medbit.PL Sp. z o. o. All Rights Reserved